لزوم افزایش همکاری دستگاه‌های حاکمیتی در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی


تهران- ایرنا- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه کارگروه راهبری سامانه مودیان بر لزوم افزایش همکاری دستگاه‌های حاکمیتی در خصوص اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی به‌ویژه نحوه ارسال صورت‌حساب‌های الکترونیک مورد پذیرش از طریق دستگاه‏های کارت‌خوان با مشارکت و همکاری شرکت شاپرک تأکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85006247/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری