لرستان بیشترین و خوزستان کمترین تورم سالانه را تجربه کردند


تهران – ایرنا – نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی سال ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به عدد ۴۶.۳ درصد رسید که در این میان لرستان با ۵۱.۶ درصد بیشترین و خوزستان با ۴۱.۳ درصد کمترین نرخ تورم سالانه را بین استان‌های دیگر داشتند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85007555/%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری