لایحه کاهش ساعت کار کارمندان به مجلس ارسال شد+متن لایحه


تهران- ایرنا- لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری موسوم به لایحه کاهش ساعت کاری کارمندان دولت برای طی تشریفات قانونی با امضای رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84955565/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری