لایحه کاهش حقوق گمرکی مواد اولیه ارتباطی به کاهش نرخ ارز حقوق ورودی ندارد

به گزارش ایرنا، در اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارایی که روز جمعه انتشاریافته، آمده است: دولت به‌منظور کاهش اثرات تورمی ناشی از افزایش بهای تمام‌شده کالاهای وارداتی مربوط به تولید از محل وجوه گمرکی، نسبت به ارسال  لایحه‌ای با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی  اقدام کرده و خواستار کاهش حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا قطعات و ماشین‌آلات از چهار درصد به یک درصد شده است، که امید است هر چه زودتر در دستور بررسی و تصویب قرار گیرد.

در این اطلاعیه تاکید شده است که لایحه مذکور ارتباطی به کاهش نرخ ارز حقوق ورودی از ETS به ۴۲۰۰ تومانی ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84821831/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری