لایحه بودجه ۱۴۰۳ باید در راستای تحقق اهداف و آرمان‌های ملی تنظیم شود


تهران- ایرنا- جانشین رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: باید همه سعی و تلاش ارکان سازمان برنامه و بودجه بر این باشد که لایحه بودجه، تبلور اسناد بالادستی نظام بوده و در راستای تحقق اهداف و آرمان‌های ملی تنظیم و اجرا شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85287428/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88-%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری