لایحه بودجه ۱۴۰۲ محور جلسه مشترک/ حقوق کارمندان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد


تهران – ایرنا – سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در مورد جلسه غیر علنی مشترک دولت و مجلس گفت: عمده تمرکز این جلسه بر مباحث اقتصادی و اعتبارات در لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84960544/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری