لایحه بودجه ۱۴۰۲ در راستای حمایت از تولید تدوین شده است


تهران- ایرنا- یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۲ به خوبی تدوین شده و در راستای کمک به رشد تولید است، گفت: بدهی‌های دولت یازدهم و دوازدهم موجب شده تا در دولت سیزدهم تدوین برنامه مناسب سخت و محدود باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85002695/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری