لایحه بودجه ۱۴۰۲ در ایستگاه پایانی دولت؛ کنترل تورم و حمایت از تولید


تهران – ایرنا – لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور سرانجام پس از ۱۸ جلسه فوق العاده در هیات دولت به تصویب رسید تا پس از تنظیم متون حقوقی و قانونی برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شود؛ لایحه‌ای که با کاهش هفت درصدی نرخ مالیات بر تولید، به دنبال حمایت از تولیدکنندگان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84974225/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری