لایحه بودجه ۱۴۰۲ بر پیشران‌ها، بسترسازها و بحران‌زداها متمرکز است


تهران- ایرنا- سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ مساله‌محور و بر اساس الزامات قوانین بالادستی و در چارچوب سیاست‌های کلی و بخشنامه برنامه هفتم تهیه شده که بر موضوعات کلیدی «پیشران‌ها، بسترسازها و بحران زداها» متمرکز است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84959839/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری