لایحه برنامه هفتم توسعه در دولت تصویب شد


تهران – ایرنا – سخنگوی دولت از تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه در جلسه فوق العاده امروز هیات وزیران خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85125445/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری