لایحه برنامه هفتم بر اساس واقعیت‌ها تنظیم شده است


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برنامه هفتم نسبت به مسائل کشور، به صورت واقع بینانه تنظیم شده و بر اساس آرزوها نوشته نشده است، گفت: برنامه هفتم با توجه به امکانات و توانمندی‌های کشور، تنظیم شده که این مسئله تحسین برانگیز است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85143074/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA