قیمت نان در طرح «مهیا» ثابت ماند


تهران- ایرنا- قیمت نان در طرح هوشمند سازی یارانه نان تغییری نکرده و به همین خاطر ادعای اینکه خرید نان هم برای اقشار کم درآمد دشوار شده درست نیست.


منبع: https://www.irna.ir/news/84972691/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%A7-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری