قیمت بنزین تغییر نمی‌کند/اطلاع‌رسانی دولت مردمی باید از جنس مفاهمه باشد


تهران- ایرنا- دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت با تاکید بر اینکه اطلاع رسانی دولت مردمی باید از جنس مفاهمه باشد و نسبت به اقناع افکار عمومی اقدام کند، گفت: بنابر اعلام وزیر نفت، قرار نیست قیمت بنزین تغییر کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85205840/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری