قوانین دست‌وپاگیر پیش‌روی بخش خصوصی رفع شود


تهران- ایرنا- فعال بخش خصوصی گفت: رهبر معظم انقلاب نظر حکیمانه داشتند و راه را برای بخش خصوصی تبیین کردند و از دولت خواستند تا قوانین و مقررات دست و پاگیر پیش روی تولیدکنندگان به ویژه فعالان بخش خصوصی را بردارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85015647/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D9%BE%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری