قوانین حمایت از تولیدکنندگان در خوزستان به درستی عملیاتی نمی‌شود


اهواز- ایرنا- نماینده مردم اهواز، باوی، کارون و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی گفت: قوانینی همچون تسهیل صدور مجوزها، پنجره واحد و رفع موانع تولید برای حمایت از تولید کنندگان در مجلس تصوب شده اما اجرایی شدن این قوانین در خوزستان به درستی انجام نشده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85154625/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF