قفل مولدسازی دارایی‌های دولت شکسته می‌شود


تهران – ایرنا – معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی و رییس سازمان خصوصی‌سازی با تشریح جزییات مصوبه سران قوا و ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره تشکیل هیات هفت نفره با اختیارات ویژه درخصوص واگذاری‌ و مولد سازی دارایی‌های دولت گفت: قرار است خط ویژه‌ای ایجاد شود تا قفل مولدسازی دارایی‌های دولت شکسته شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84967479/%D9%82%D9%81%D9%84-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری