قطع یارانه نقدی ۴۰۰ هزار نفر تکذیب شد


تهران- ایرنا- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر منتشر شده در برخی از رسانه‌ها مبنی بر قطع یارانه نقدی ۴۰۰ هزار نفر از روز گذشته را تکذیب کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85229701/%D9%82%D8%B7%D8%B9-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری