قزاقستان توافق لغو روادید با ایران را به اجرا گذاشت

براساس این گزارش، کمیته خدمات مهاجرت وزارت امور داخلی جمهوری قزاقستان اعلام کرد این کشور طبق توافق های قبلی ، به طور زمینه یکجانبه سفر بدون روادید (سفر 14 روزه) را برای شهروندان ایران، هند و چین فراهم کرده است.

طبق مقررات جدید  بدون روادید خدمات مهاجرت وزارت امور داخلی جمهوری قزاقستان، شهروندان ایران، هند و چین می توانند از لحظه عبور از مرز تا ۱۴ روز تقویمی بدون ویزا وارد قزاقستان شده و در این کشور اقامت کنند.

وی افزود: ما در حال ایجاد یک وضعیت بدون روادید برای شهروندان ایرانی برای مدت ۱۴ روز هستیم. این اقدام با هدف گسترش بیشتر همکاری ها در زمینه های مختلف از جمله تماس بین نمایندگان جامعه تجاری و جذب تعداد زیادی گردشگر است. تجار ایرانی از این مزیت نهایت استفاده را خواهند برد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84808368/%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA

در عین حال، کل دوره اقامت در قزاقستان بدون روادید نباید از ۴۲ روز تقویمی در هر دوره شش ماهه(180 روز) بیشتر شود.  

به گزارش ایرنا قاسم جومارت توکایف، رئیس‌جمهوری قزاقستان ماه گذشته در سفر به تهران، در دیدار با آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران گفت: قزاقستان برای سفرهای ۱۴ روزه اتباع ایرانی امکان ورود بدون روادید ایجاد می‌کند.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، رسانه های قزاقستان روز دوشنبه نوشتند که وزارت امور داخلی این کشور ، این قانون را از روز هشتم ژوئیه(17 تیر ماه جاری) به اجرا گذاشته و تاکید کرده است افرادی که با استفاده از این قانون، بدون روادید به قزاقستان سفر می کنند، طی مدت اقامت خود در این کشور (14 روز)، حق کار در این کشور ندارند.

بر اساس این قانون، اتباع کشورهای یاد شده استفاده کننده از سفر 14 روزه بدون روادید به قزاقستان، از انجام فعالیت کاری و سایر فعالیت های مرتبط در طول سفر منع می شوند. این وزارتخانه توضیح داد: برای این اهداف، شهروندان کشورهای یاد شده باید از قبل مجوز کار و ویزای مناسب در قزاقستان دریافت کند.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری