قربان‌زاده جانشین وزیر اقتصاد شد

به گزارش ایسنا، وزیر اقتصاد طی حکمی حسین قربانزاده رییس کل سازمان خصوصی سازی را به عنوان جانشین خود منصوب کرد.  

در این حکم وظایفی از جمله مسوولیت هماهنگی معاونان و روسای سازمان های تابعه وزارت اقتصاد به قربان‌زاده سپرده شده است.

حسین قربانزاده، رییس سازمان خصوصی‌سازی به عنوان جانشین وزیر اقتصاد منصوب شد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402042818703/%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AF