قاچاق کالاهای اساسی با حذف ارز ترجیحی صرفه اقتصادی ندارد


تهران- ایرنا – مدیرکل اموال تملیکی استان سیستان و بلوچستان گفت: قاچاق کالاهای اساسی با حذف ارز ترجیحی صرفه اقتصادی ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84981159/%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری