قانون پایانه‌های فروشگاهی یکی از شرط‌های شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد است 


تهران-ایرنا- معاون وزیر ارتباطات گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان یکی از شرط‌های شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد است که رکن اصلی اجرای این قانون مشارکت همه دستگاه‌ها و مردم است. 


منبع: https://www.irna.ir/news/84972275/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری