قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برای شرکت‌های دولتی اجرا می شوند


تهران-ایرنا- رییس سازمان مالیاتی کشور اعلام کرد: شرکت‎‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری به عنوان دومین گروه برای شفافیت عملکرد واردسامانه مودیان  و پایانه‌های فروشگاهی شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84972209/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری