قائم‌مقام سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی منصوب شد


تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی در حکمی مهدی فتحی را به‌ عنوان عضو هیات مدیره و قائم‌مقام سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی منصوب کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85427125/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری