فیلم/ خیز دولت سیزدهم برای شتاب در برداشت نفت از میادین مشترک در آزادگان جنوبی


اهواز – ایرنا – با بهره برداری از واحد ۱۶۰ هزاربشکه‌ای تفکیک گر نفت و گاز شمالی، امکان ارسال روزانه ۲۵ هزار بشکه نفت خام از ۱۱چاه‌ حفر شده جدید در میدان آزادگان جنوبی میسر شده که از این طریق گام دیگری از سوی دولت سیزدهم برای شتاب در تولید نفت از میادین مشترک غرب کارون برداشته شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85245324/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری