فهرست وام‌های کلان بانکی به روز شد

ابوذر سروش، معاون نظارت بانک مرکزی در خصوص فرآیند تدوین و انتشار فهرست اطلاعات تسهیلات کلان شبکه بانکی گفت: فرآیند انتشار اطلاعات موضوع قانون بودجه بدین صورت است که ابتدا بانک مرکزی نحوه و فرم دریافت داده و اطلاعات را به شبکه بانکی ابلاغ می‌کند و براساس آن بانک ها فرم های تکمیل شده را به بانک مرکزی ارسال می‌کنند.

به گزارش ایسنا، فهرست اطلاعات تسهیلات کلان جاری و غیرجاری  ۹ بانک و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط  هشت بانک منتشر شد.

وی افزود: این فرم ها توسط کارشناسان بانک مرکزی بررسی می‌شوند و در صورت تایید در سایت منتشر و در صورتی که نیازمند اصلاحات باشد مجدد به بانک ها عودت داده می‌شود تا اصلاح کنند و این فرآیند تا زمان انتشار کامل اطلاعات ادامه دارد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402042113729/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

فهرست اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک هایی که در پایان سه ماه اول سال جاری مورد بررسی نهایی قرار گرفته اند به روزرسانی و منتشر شد.

شایان ذکر است اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان مرتبط سایر بانک ها و موسسات اعتباری پس از دریافت و بررسی نهایی منتشر خواهد شد.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری