فهرست دستگاه‌های متخلف در صدور مجوزها به سازمان بازرسی ارسال شد+ اسامی

بر اساس این گزارش، تخلفات گزارش شده به سازمان بازرسی شامل دو جدول به شرح زیر است:

وی تاکید کرد: از آنها درخواست کردیم تا ۱۸ اسفند سالگرد تصویب قانون اصلاح ماده ۷ قانون اصل ۴۴ این تکلیف زمین‌مانده را انجام دهند، ولی ندادند. در اسفندماه گذشته مجدد از این دستگاه‌ها خواستیم تا ۵ فروردین ۱۴۰۱ که مهلت اتصال الکترونیک دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها و صدور غیرحضوری همه مجوزها بود، شرایط صدور این مجوزها را ارائه دهند اما بازهم امتناع کردند.

فهرست دستگاه‌های متخلف در صدور مجوزها به سازمان بازرسی ارسال شد+ اسامی


منبع: https://www.irna.ir/news/84828037/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84

سیاح تصریح کرد: در ۴ ماه اخیر که دستگاه‌های اجرایی شرایط صدور حدود ۴۰۰ مجوز و استعلام جامانده را به دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی داده و به تصویب این هیات رسانده‌اند، مسئولان صدور این ۳۴ مجوز و ۱۳ استعلام با وجود درخواست مکرر کتبی و شفاهی این مرکز، شرایط صدور این مجوزها و استعلامات را ارائه نکردند.

در این فهرست نام پنج وزارتخانه و سازمان دولتی، چهار تشکل خودانتظام و نهادهای ذیل قوه قضاییه دیده می‌شود.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد توضیح داد: همه صادرکنندگان مجوز کسب‌وکار تا ۵ مرداد سال گذشته وظیفه داشته‌اند شرایط مجوزهای صادره خود را در درگاه ملی مجوزها بارگذاری کنند، ولی این دستگاه‌ها از انجام این تکلیف شانه خالی کرده‌اند.

سید امیر سیاح، رییس مرکز ملی محیط کسب‌وکار در این زمینه گفت: با کمک متقاضیان مجوز، در حال کشف تعداد دیگری مجوز پنهان مانده در دستگاه‌ها هستیم که در آینده به دستگاه‌های نظارتی اعلام خواهیم کرد.

فهرست استعلام‌هایی که دستگاه‌ها شرایط صدورشان اعلام نشده است.

به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، فهرستی از مجوزها، پیش مجوزها و استعلام‌های پنهان مانده دستگاه‌ها که تا کنون حاضر به شفاف‌سازی و بارگذاری آنها در درگاه ملی مجوزها نشده‌اند، دیروز برای پیگرد تخلف به سازمان بازرسی ارسال شد.

فهرست دستگاه‌های متخلف در صدور مجوزها به سازمان بازرسی ارسال شد+ اسامی

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری