فهرست اقلام لوازم توانبخشی معاف از مالیات بر ارزش افزوده اعلام شد


تهران- ایرنا- معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، فهرست مصادیق اقلام لوازم توانبخشی معاف از مالیات بر ارزش افزوده پیرامون موضوع جزء ۱۵ بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ را به اداره‌های کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85103939/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری