فهرست اسامی کارکنان کشیک بانک‌ها در ایام پایانی سال و تعطیلات نوروز

منبع: https://www.isna.ir/news/1402122819928/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA

فهرست اسامی همکاران کشیک بانک‌ها و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت، به منظور خدمت‌رسانی و پاسخگویی مطلوب به مشتریان بانکداری الکترونیک ‌در ایام پایانی سال و تعطیلات نوروزی سال ۱۴۰۳ اعلام شد.

به گزارش ایسنا، به نقل از بانک مرکزی، شبکه بانکی به منظور پاسخگویی به آن دسته از مشتریان بانکداری الکترونیک که در استفاده از خدمات شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت دچار مشکل و یا مغایرت می‌شوند، نسبت به برقراری کشیک در ایام پایانی سال و تعطیلات نوروزی اقدام می‌کند.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری