فلسفه مالیات بر خانه‌های لوکس کاهش فاصله طبقاتی است


تهران- ایرنا- وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام‌کرد: فلسفه مالیات بر خانه‌های لوکس، بهبود رقم کنونی ضریب‌جینی و کاهش فاصله طبقاتی میان بخش‌های ارزان و گران قیمت کلان‌شهرهاست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85002465/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری