فعال اقتصادی روسیه: مبادلات تجاری با ایران چند برابر خواهد شد


مسکو- ایرنا- فعال اقتصادی و رئیس شورای روابط تجاری ایران و روسیه گفت: برنامه های بزرگی برای همکاری دوجانبه داریم و چشم انداز خوبی برای آن متصور هستیم که به چند برابر شدن مبادلات دوجانبه منجر خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85116959/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری