فعالان اقتصادی تنها صورتحساب‌ها را در سامانه مؤدیان ثبت کنند

براین‌اساس، مشمولان صدور صورت‌حساب در سامانه‌های دولتی نظیر سامانه ثبت برخط محصولات نفتی و پتروشیمی (سامانه ثامن)، در صورت انتخاب و ارسال صورت‌حساب از طریق سامانه‌های مذکور، الزامی به درج مجدد صورت‌حساب در سامانه مؤدیان ندارند. بدیهی است مسئولیت انطباق اقلام صورت‌حساب‌های صادره در این سامانه‌ها با استانداردهای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان و ارسال صورت‌حساب الکترونیکی به سامانه مؤدیان، بر عهده مؤدی خواهد بود.  


منبع: https://www.irna.ir/news/84935245/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A4%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

به گزارش ایرنا از سازمان امور مالیاتی کشور، بر اساس ماده (۷) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛ ثبت صورت‌حساب‌های الکترونیکی در سامانه مؤدیان به منزله ثبت آن در سامانه فهرست معاملات فصلی موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم است.

در این موارد فروشنده و خریدار تکلیف اضافی برای ارسال فهرست معاملات فصلی معاملاتی که صورت‌حساب الکترونیکی برای آن صادر و در سامانه مؤدیان ثبت شده ندارند. براین‌اساس؛ مشمولان اجرای قانون مذکور پس از صدور صورت‌حساب الکترونیکی و ثبت آن در سامانه مؤدیان؛ تکلیف دیگری برای ارسال فهرست این صورت‌حساب‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور ندارند.   

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری