فعالان اقتصادی تنها صورتحساب‌ها را در سامانه مؤدیان ثبت کنند

به گزارش ایرنا از سازمان امور مالیاتی کشور، بر اساس ماده (۷) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛ ثبت صورت‌حساب‌های الکترونیکی در سامانه مؤدیان به منزله ثبت آن در سامانه فهرست معاملات فصلی موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم است.

در این موارد فروشنده و خریدار تکلیف اضافی برای ارسال فهرست معاملات فصلی معاملاتی که صورت‌حساب الکترونیکی برای آن صادر و در سامانه مؤدیان ثبت شده ندارند. براین‌اساس؛ مشمولان اجرای قانون مذکور پس از صدور صورت‌حساب الکترونیکی و ثبت آن در سامانه مؤدیان؛ تکلیف دیگری برای ارسال فهرست این صورت‌حساب‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور ندارند.   

براین‌اساس، مشمولان صدور صورت‌حساب در سامانه‌های دولتی نظیر سامانه ثبت برخط محصولات نفتی و پتروشیمی (سامانه ثامن)، در صورت انتخاب و ارسال صورت‌حساب از طریق سامانه‌های مذکور، الزامی به درج مجدد صورت‌حساب در سامانه مؤدیان ندارند. بدیهی است مسئولیت انطباق اقلام صورت‌حساب‌های صادره در این سامانه‌ها با استانداردهای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان و ارسال صورت‌حساب الکترونیکی به سامانه مؤدیان، بر عهده مؤدی خواهد بود.  


منبع: https://www.irna.ir/news/84935245/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A4%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری