فشار تورم به دولت و بانک مرکزی انگلیس


تهران- ایرنا- تورم در انگلیس در ماه مه (اردیبهشت، خرداد) فراتر از حد انتظار بود و فشار بر دولت انگلیس و بانک مرکزی این کشور را افزایش داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85147389/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3