فسادهای تولید، توزیع و فروش سیگارهای خارجی بررسی شود/ ۷۵ درصد بازار داخل در اختیار شرکت‌های چندملیتی

وی با اشاره به فسادهای صورت ‌گرفته در زمینه تولید، فروش و توزیع سیگارهای خارجی در دولت قبل گفت: در دولت روحانی به شرکت‌های خارجی چندملیتی اجازه و مجوز تولید سیگار در داخل داده شد و ما از هیات تحقیق و تفحص مجلس از شرکت دخانیات ایران، می‌خواهیم این موضوع را به طور جد مورد بررسی قرار دهد.

وی تأکید کرد: بر اساس اطلاعات رسیده به ما این شرکت‌های چندملیتی مالیات و عوارض مناسبی پرداخت نمی‌کنند، درحالی‌که باید متناسب با درآمد خود مالیات پرداخت کنند.

ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به تولید و فروش سیگار در داخل کشور از سوی ۲ شرکت چندملیتی JTI و BAT با ماهیت انگلیسی- آمریکایی و ژاپنی اظهار کرد: در شرایط تحریم ما دیدیم که آمریکا حتی مانع ورود ماسک به کشور می‌شد و به‌رغم آنکه در همه زمینه‌ها تحریم شدیم اما تعجب‌برانگیز بود شرکت آمریکایی – انگلیسی و ژاپنی  نه‌تنها مشمول تحریم نشدند، بلکه آزادانه با ظرفیت بیشتر به تولید پرداختند.

ابوترابی با بیان اینکه این شرکت‌ها مسئولیتی در قبال وظایف اجتماعی خود قبول نمی‌کنند، گفت: آنها باید بخشی از درآمد خود را برای انجام وظایف مسئولیت‌های اجتماعی از جمله بهداشت، اشتغال، توسعه کشت، ورزش و… هزینه کنند اما صرفاً نگاهی سود انگارانه به بازار مصرف ایران داشته و عایدات آنها از کشور خارج می‌شود.

عضو کمیسیون سیاست داخلی و شوراهای مجلس با بیان اینکه هیات تحقیق و تفحص مجلس باید به فسادهای انجام شده در سال‌های گذشته در صنعت دخانیات در داخل شرکت‌های خارجی را به طور دقیق بررسی کنند، افزود:  چراکه این شرکت‌های خارجی با داشتن ۷۵ درصد سهم بازار، هیچ‌گونه تعهدی نسبت به منافع ملی و سلامت جامعه ندارند و حتی اکنون که در داخل به تولید مشغول هستند، هنوز تعدادی از محصولات آنها از کانال قاچاق وارد کشور می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84869126/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%DB%B7%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF

عضو کمیسیون سیاست داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به مجوز صادر شده برای فعالیت این شرکت‌ها در دولت قبل گفت: متأسفانه این شرکت‌ها ۷۵ درصد بازار داخلی را تصاحب کردند و سرمایه حاصله را از کشور خارج می‌کنند.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری