فروش ۵۶۳ میلیارد تومان اوراق بدهی در سی و پنجمین حراج


تهران- ایرنا- سی و پنجمین هفته عرضه اوراق مالی اسلامی منتهی به امروز (چهارشنبه، ۲۸ دی ماه) برگزار شد که طی آن ۵۶۳ میلیارد تومان اوراق به فروش رسید. با این حساب از ابتدای امسال تاکنون در مجموع ۱۰۲ هزار و ۹۰ میلیارد تومان تأمین مالی برای دولت انجام شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85002849/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DB%B5%DB%B6%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری