فروش ۳۰ میلیارد تومانی لوازم خانگی اموال تملیکی در حراج خرده فروشی‌های امسال


تهران- ایرنا- معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از فروش کالاها و لوازم خانگی این سازمان به ارزش ۳۰ میلیارد تومان از خردادماه امسال تا کنون در حراج خرده فروشی خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85378553/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DB%B3%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری