فروش ۲.۵ میلیارد تومان اوراق مالی در بیست و دومین هفته عرضه 

با احتساب مبلغ مندرج در جدول فوق، تاکنون در مجموع ۵۳ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، نزدیک به ۳۳ درصد از طریق بازار پول و ۶۷ درصد از طریق بازار سرمایه تاأمین مالی شده است.

برپایه این گزارش، از این طریق تا ۲۷ مهرماه در مجموع ۸۸ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان شامل ۵۳ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان به صورت عرضه نقدی و ۳۵ هزار میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه اسلامی تامین مالی انجام شد. 

فروش ۲.۵ میلیارد تومان اوراق مالی در بیست و دومین هفته عرضه 

به گزارش ایرنا از اطلاعیه خزانه‌داری وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه برای تامین مالی اقتصاد کشور با کمترین تبعات تورمی، در سال۱۴۰۱ نسبت به انتشار اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری بیست و دو هفته عرضه اوراق بدهی و چهار مرحله پذیره نویسی اوراق اقدام کرده است.

علاوه بر مبالغ فوق‌الذکر مبلغ  ۳۵ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز، منتشر شده که به‌مرور توسط دستگاه‌های اجرایی به گیرندگان واگذار خواهد شد. با احتساب اسناد خزانه اسلامی، مجموع عملکرد انتشار (اعم از نقدی و غیرنقدی) تا تاریخ فوق‌الذکر معادل ۸۸ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان است. 

شایان ذکر است در مقابل مبلغ تامین شده از طریق انتشار اوراق نقدی در سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۵۳ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان، مبلغ ۱۰۲ میلیارد و ۲۵ میلیون تومان توسط خزانه‌داری کل کشور به شرح جدول بالا برای تسویه اصل و سود اوراق در سال جاری پرداخت شده که بر همین اساس مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی منفی است.

ظرفیت‌های قانونی در سال ۱۴۰۱ برای انتشار اوراق مالی اسلامی با تضمین دولت مبلغ ۱۱۸ هزار میلیارد تومان است که از ظرفیت مذکور مبلغ ۹۵ هزار و ۸۰۰ میلیون تومان اوراق مالی اسلامی (از جمله اوراق مرابحه عام و اسناد خزانه اسلامی) منتشر شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84917153/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DB%B2-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87در بیست و دومین هفته عرضه اوراق بدهی پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و همچنین با استفاده از ساز و کار تعهد پذیره نویسی در مجموع مبلغ ۲ میلیارد و ۴۸۹ میلیون تومان اوراق به صورت نقدی به شرح جدول فروخته شد.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری