فروش ٩٧درصد کالاهای اموال تملیکی از طریق الکترونیکی/ تعیین تکلیف ٢ هزار خودروی سواری


تهران- ایرنا- مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: ٩٧ درصد کالاهای در اختیار این سازمان از طریق الکترونیکی به صورت مزایده‌های سراسری و حراج‌های خرده‌فروشی برخط به فروش می‌رود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85207871/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%A9%D9%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری