فروش استقلال ۱۰ روز پس از عرضه سهام پرسپولیس


تهران -ایرنا- با تصمیم سازمان خصوصی‌سازی ۵۱ درصد سهام استقلال ۲۱ فروردین به فروش می‌رسد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85422551/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B0-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری