فرصت‌های سرمایه‌گذاری خوزستان به فعالان اقتصادی ۱۰ کشور جهان معرفی خواهند شد


اهواز – ایرنا – مشاور استاندار خوزستان در حوزه بازرگانی خارجی و اتصال بازرگانان و شرکت‌ها و کارخانجات تولیدی به بازارهای هدف گفت: فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان با حضور ۱۰ کشور جهان در یک همایش بین المللی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85205936/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%B1%DB%B0-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری