فرزین: نرخ رشد پول به ۱۶ درصد رسید


تهران- ایرنا- رئیس کل بانک مرکزی با اعلام کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۳ درصد در ماه فروردین، گفت: بر اساس این گزارش نرخ رشد پول که سال گذشته ۳۳ درصد بود، تا ۱۶ فروردین امسال به ۱۶ درصد کاهش یافت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85466978/%D9%81%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری