«فرزین» رئیس کل بانک مرکزی شد


تهران- ایرنا- «محمدرضا فرزین» در جلسه امروز هیات دولت به عنوان رییس کل جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی معرفی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84983569/%D9%81%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری