فردا اداره‌ها ساعت ۹ صبح باز می‌شوند


تهران- ایرنا- طبق مصوبه دولت ساعت شروع به کار اداره‌ها در روزهای بعد از شب‌های قدر ساعت ۹ صبح است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85433290/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DB%B9-%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری