فردا، آخرین مهلت قانونی ارائه اظهارنامه مالیاتی یا تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰


تهران- ایرنا- سخنگوی سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه ۳۱ خرداد آخرین مهلت قانونی ارائه اظهارنامه مالیاتی یا تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰ است، گفت: به‌منظور تمدید مهلت اظهارنامه‌های مالیاتی، مصوبه قانونی از مراجع ذی‌صلاح مورد نیاز است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85145985/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%85