فردا، آخرین مهلت تسلیم‌ اظهارنامه مشاغل و تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402040704540/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D9%88-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87

سخنگوی سازمان امور مالیاتی با اعلام اینکه فردا (دهم تیرماه) آخرین مهلت تسلیم‌ اظهارنامه مشاغل و تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰ است، گفت: این مهلت تمدید نخواهد شد.

به گفته موحدی بکنظر، این ارقام حاکی از رشدی ۱۰ درصدی است.

وی افزود: مهلت تسلیم اظهارنامه و تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰ امسال ۱۰ روز و سال گذشته یک ماه تمدید شد. با این وجود سال گذشته کلا چهار میلیون و ۴۵۰ هزار مودی به تعیین تکلیف مالیات خود پرداختند که از این تعداد حدود سه میلیون و ۸۸ هزار نفر نسبت به تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰ اقدام کردند و حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از طریق تسلیم اظهارنامه به تعیین تکلیف مالیات خود پرداختند.

مهدی موحدی بکنظر در گفت‌وگو با ایسنا، درمورد تعداد مودیانی که نسبت به تسلیم اظهارنامه مشاغل و تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰  اقدام کرده‌اند، توضیح داد: تا ظهر ششم تیرماه حدود یک میلیون و ۱۳۷ هزار و ۹۱۴ مودی مالیاتی از طریق سامانه به تسلیم اظهارنامه خود پرداختند. تعداد مودیانی که به تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰ پرداختند نیز حدود سه میلیون و ۶۷۲ هزار و ۷۴۹ نفر است. بنابراین به طور کلی بیش از چهار میلیون و ۸۰۰ هزار مودی از طریق تسلیم اظهارنامه و تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰ به تعیین تکلیف مالیات سال گذشته خود پرداختند.