فردا، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده دوره بهار ۱۴۰۱

پاکدامن اظهار داشت: مؤدیان می‌بایست از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس my.tax.gov.ir نسبت به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلقه اقدام کنند.

به گزارش روز شنبه ایرنا از رسانه مالیاتی ایران؛ «محمدتقی پاکدامن» اظهار کرد: به‌منظور تکریم مؤدیان مالیاتی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی و مشارکت حداکثری در تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده، چنانچه هر یک از مؤدیان مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده که تا ۱۵ این ماه موفق به تسلیم اظهارنامه دوره اول سال ۱۴۰۱ خود نشده‌اند، حداکثر تا ۲۶ تیرماه نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده دوره مزبور اقدام نمایند.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تأکید کرد: جرائم عدم تسلیم اظهارنامه و تأخیر پرداخت مالیات و عوارض تا زمان مذکور با رعایت ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم مورد بخشودگی قرار خواهد گرفت و عدم ارائه اظهارنامه در مهلت مقرر قانونی، موجب تعلق جرائم مقرر در قانون خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84823305/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری