فرار مالیاتی مشاغل خاص با درآمدهای کلان/ میلیاردرهایی که کمتر از کارگران مالیات می‌دهند


تهران – ایرنا – عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس: این عادلانه نیست که کارمندان و کارگران با درآمدهای شفاف، مالیات خود را در ابتدای ماه پرداخت کنند اما مشاغل خاص که درآمدهای آنها چهارچوب مشخصی ندارد، فرار مالیاتی داشته باشند و بی‌عدالتی مالیاتی را رقم بزنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85122440/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری