فرار روبه جلو با سیاه‌نمایی واقعیت‌ها توسط رسانه‌های حامی دولت قبل


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد: وضعیت فعلی اقتصاد کشور نتیجه اقدامات هشت ساله دولت گذشته است؛ سیاست‌های مخرّب اقتصادی مانند استقراض از بانک مرکزی، فروش سنگین اوراق و ایجاد تعهدات بالا برای آینده و کسری بودجه حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۰، تنها بخش‌هایی از اقدامات مخرب در دولت گذشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85085101/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%84%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری