فراخوان همه فعالان اقتصادی برای دریافت شناسه یکتا از شهریور


تهران- ایرنا- مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار اعلام کرد: زمینه فنی برای صدور شناسه یکتا برای همه فعالان اقتصادی و کنار گذاشتن مجوزهای کاغذی آماده شده است و از شهریور ماه آتی فراخوان عمومی برای دریافت شناسه یکتا و رسمی شدن همه فعالان اقتصادی آغاز خواهد شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85201147/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری