فراخوان مشارکت در طراحی و ساخت استنت‌های قلب با حمایت صندوق نوآوری

شرکت در این فراخوان پژوهشی و ارائه پروپوزال در قالب انفرادی، گروهی، شرکتی و سازمانی مجاز است. پروپوزالی که بیشترین تناسب را با الزامات این نیاز پژوهشی داشته باشد، انتخاب و به عنوان مجری به شتاب‌دهنده دانش‌بنیان معرفی خواهد شد.

یکصد و شصت و نهمین فراخوان پژوهشی با عنوان «طراحی و ساخت استنت‌های آگزتیکی با قابلیت انبساط شعاعی و طولی بالا» با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی و به سفارش یک شرکت‌ دانش‌بنیان منتشر شد.

به گزارش ایسنا، یکی از عوارض مهم سیستم قلب و عروق، انسداد شریان‌های خون‌رسانی به قلب است. در این بیماری به دلیل تشکیل پلاک، شریان‌های خون‌رساننده به ماهیچه قلبی، باریک یا مسدود می‌شوند. به منظور باز شدن رگ و به دلیل حساسیت آن، استفاده از روشی که به رگ آسیب نرساند، اهمیت دارد.

هدف از این طرح پژوهشی، طراحی و ساخت استنت‌ آگزتیکی است؛ بنابراین مجری طرح باید استنتی با نسبت پواسون صفر یا منفی بسازد که حداکثر میزان انبساط شعاعی و طولی را بدون آسیب به رگ داشته باشد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402072820023/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8Cبه نقل از روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، گروه‌های پژوهشی برای ارائه راه‌حل در این حوزه باید تا روز شنبه، ۶ آبان ماه ۱۴۰۲ پروپوزال و پیشنهادهای خود را در قالب Word از طریق سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی به نشانی ghazal.inif.ir  ارسال کنند.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری