عیدی کارکنان دولت و بازنشستگان مشخص شد


تهران- ایرنا- طبق گفته سخنگوی دولت، حداقل پاداش آخر سال کارمندان و بازنشستگان دولتی مبلغ ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد.  

منبع: https://www.irna.ir/news/85376648/%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری